Projekt budynku usługowego, 2,5 tyś. m3 kubatury. Tradycyjna forma dachu z nowoczesnym wykończeniem. Budynek wpasowany w stok po dwóch stronach. Podstawowym warunkiem było spełnienie warunków planu zagospodarowania przestrzennego co do kąta spadku połaci dachowej i jednoczesny podział bryły.

wiz do obiegówki

Wizualizacja U1

Wizualizacja U2

Wizualizacja U3