Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


 wniosek_zgloszenia_robot_budowlanych Sucha Beskidzka


wniosek_o_pozwolenie_na_budowe Sucha Beskidzka